panna Alicja

Aliss Carroll
Najpierw wpadŁa w objĘcia braci Grimm, nastĘpnie zakochała się w Szekspirze. Oddana wyznawczyni kultu BiaŁego Wilka, co za tym idzie, zaprzyjaŹniona z SzarĄ WilczycĄ.
Ukochana (I NIEZNANA!) wnuczka Lewisa Carrolla.  

ALISS.CARROLL@GMAIL.COM

Reklamy